W Polsce i na wybranych rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej Newgate Investment oferuje kompleksowe, zintegrowane rozwiązania inwestycyjne w sektorze parków handlowych dla inwestorów instytucjonalnych oraz wyspecjalizowanych inwestorów indywidualnych obejmujące pełne spektrum usług niezbędnych do wypracowania wysokich konkurencyjnych pozycji rynkowych przez nieruchomości: investment management, asset management, property management, development and project management. Firma skupia się na budowie przyjaznego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego nieruchomości z korzyścią dla wszystkich grup interesariuszy uwzględniając przy tym ekologiczne aspekty funkcjonowania swoich projektów.

29
Obiektów
5Y+
Średni WAULT
10 Y
Doświadczenia
na rynku
129K m²
GLA
99%
Occupancy

Zarządzający i Zespół Newgate Investment w Polsce

Kilkudziesięcioosobowy Zespół profesjonalistów zarządzany jest przez doświadczoną kadrę menadżerską. Osoby zarządzające Newgate Investment w swojej karierze odpowiedzialne były za budowę portfeli nieruchomości o wartości wieluset milionów Euro na rzecz międzynarodowych funduszy inwestycyjnych.

BOARD MEMBERS:
Anton Grytsenko- COO
Błażej Jurkowski-CFO
Krystian Modrzejewski- CIO
Anton Grytsenko
Chief Operating Officer
Błażej Jurkowski
Chief Financial Officer
Krystian Modrzejewski
Chief Investment Officer

Stabilny Rozwój Portfolio

Konsekwentny wzrost wartości i liczby aktywów

Jakość i profesjonalizm

Bogate doświadczenie Zespołu w zwiększaniu wartości aktywów i budowie nieruchomości komercyjnych

Efektywność i elastyczność

Struktura organizacyjna zapewniająca szybkość podejmowania decyzji

Zabezpieczony
kapitał

Długoterminowa strategia inwestycja zabezpieczająca interesy inwestora, ale także i najemców powierzchni komercyjnych

Specjaliści z międzynarodowym doświadczeniem

Specjaliści z doświadczeniem zdobytym między innymi na rynkach nieruchomości handlowych Polski, Ukrainy i Hiszpanii

Pełen zakres usług asset management

Zespół specjalistów dostarczających kompleksowych usług w zakresie finansów, zarządzania aktywami oraz komercjalizacji